ABC
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

ABCDEFG Halleluja
HIJKLMN O Heer Jezus
OPQRSTU U zij alle glorie
UVW XYZ 'k ben gered

Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 2), Komm wie du bist (Duitse versie)