Ben Je Klaar
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Openbaringen 19 - 21)

Ik zag de hemel open en Hij reed op een wit paard
Met ogen als een vuurvlam en uit Zijn mond een zwaard
En Hij wierp de slang die al zo lang
De vader van de leugen is
In de duisternis

Ben je klaar
Ben je klaar om mee te gaan
Ben je klaar
Ben je klaar om op te staan
Jezus komt
Jezus komt, jubel het uit
Bruidegom
Bruidegom, o haal Uw bruid

Ik zag een nieuwe aarde, al het oude was voorbij
Ik zag een nieuwe hemel en de engelen zeiden mij
Zalig zijn zij die gewassen zijn
Met het bloed van Golgotha
Halleluja

Ben je klaar...

Ik zag een stroom van levend water, helder als kristal
Ik zag een stad van goud met paarlen poorten overal
En middenin de troon van God
En al Zijn knechten dienen Hem
In 't nieuw Jeruzalem

Ben je klaar...

Niemand kan je dwingen, maar ik smeek je: hoor naar mij
Buig je hoofd vandaag nog, want het uur is heel nabij
Dat Hij zal komen op de wolken
Met macht en majesteit
In Zijn heerlijkheid

Ben je klaar...

Staat op: Al je haren zijn geteld