Kind Van Het Licht
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Hoe lang heeft de mensheid gebeden
Versmachtend van honger en dorst
Gesmeekt dat het leed was geleden
Gehoopt dat de strijd was gestreden
Gewacht op de Vredevorst

Het woord heeft een lichaam gekregen
Het ligt nog in doeken gehuld
Heeft God in zijn liefde gezwegen
Toch bleef Hij de mens toegenegen
En heeft zijn belofte vervuld

Kind van het licht
Voor Gods aangezicht
In donkere dagen geboren
Kind van het licht
En Gods aangezicht
Schijnt helderder dan ooit tevoren

Gods plan bleef in sluiers verborgen
Maar nu breekt het ogenblik aan
Hij heeft op die stralende morgen
Het Kind dat voor redding zou zorgen
Voor ons uit de doeken gedaan

Kind van het licht...

Hij werd weer in doeken gewonden
Toen Hij aan het kruis was gegaan
Maar 't licht heeft het duister ontbonden
Er werden slechts doeken gevonden
Hij was uit de dood opgestaan

Kind van het licht...

Staat op: In de gloria, Kind van het licht