Wie Hij Was...
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Toen Jezus wandelde op aarde
Reisden de scharen met Hem mee
Ze kwamen luisteren naar zijn woorden
Wanneer Hij leerde bij de zee
Wie Hij was werd niet begrepen
Zelfs niet toen Hij de broden brak
Maar niemand had ooit zo gesproken
Zoals Hij sprak

En de blinden werden ziende
De lammen dansten bij de poort
Zwakken en zieken bracht men bij Hem
En Hij genas hen met Zijn woord
Wie Hij was werd niet begrepen
Toch was Hij meer dan een profeet
Want niemand deed nog nooit die dingen
Die Hij deed

En toen de tijd kwam om te lijden
Gingen Zijn liefste vrienden heen
En in het allerdiepste duister
Liet zelfs de Vader Hem alleen
Wie Hij was werd niet begrepen
't Was of Hij alles nu bedierf
En toch was niemand ooit gestorven
Zoals hij stierf

Van toen af ging het leven verder
De mooie droom leek nu voorbij
Toch was het moeilijk te vergeten
De wijze woorden die Hij zei
Wie Hij was werd pas begrepen
Toen men Zijn graf gevonden heeft
Want Jezus was verrezen
En Hij leeft
Hij leeft

Staat op: De late regen, Eigen keuze (deel 2), 30 Jaar onderweg